"Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1945-1975"

Każdy, kto kiedykolwiek zajmował się, czy to akademickimi badaniami naukowymi, czy też w profesjonalny metodologiczny sposób prowadził jakieś badania amatorsko, doskonale wie, jak bardzo istotną w początkowej fazie każdych badań jest dobra bibliografia z dziedziny, którą badania obejmują. To dotyczy także badań genealogicznych i heraldycznych. Niestety, jak na razie nie doczekaliśmy się pełnej polskiej bibliografii z tych dziedzin. Istnieją natomiast opracowania obejmujące jakiś przedział czasowy, np. autorstwa: Z. Wdowiszewskiego (za lata 1914-1928), A. Celej (za lata 1980-2001) lub też dotyczące publikacji w danym wydawnictwie, bądź pod auspicjami danego towarzystwa, np. Sz. Konarski i B. Klec-Pilewski (prace Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1908-1939).

Lukę pomiędzy istniejącymi już cząstkowymi zestawieniami polskiej bibliografii heraldyki i genealogii wypełnia w dużej mierze praca Tomasza Steifera, przedstawiająca bibliografię z lat 1945-1975. Została ona napisana jeszcze w 1976 r., jako opracowanie semestralne podczas studiów autora na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego (w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej).

Tomasz Steifer, Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1945-1975, Warszawa 1976
Wydanie elektroniczne: Gdańsk-Szadółki 2013, ss.50 (plik PDF 20 MB)

Niniejszym pragniemy zaoferować jej wydanie elektroniczne z 2013 r. (jak dotąd jedyne). Poza wprowadzeniem autorskiej grafiki Tomasza Steifera, wydanie to jest wierną kopią maszynopisu z 1976 r. Opisy bibliograficzne zostały wykonane wg obowiązującej ówcześnie normy PN-73/N-0115S. Publikacja odnotowuje 230 tytułów polskich i poloników zagranicznych oraz kilkanaście recenzji. W pracy tej zawarte są nie tylko wydawnictwa zwarte (książki), ale też trudne do wyszukania artykuły w pracach zbiorowych, tygodnikach i gazetach codziennych. Sposób przyjętej systematyzacji przedstawia załączony tu SPIS TREŚCI.

Wydanie elektroniczne książki można zakupić w cenie 20 zł:

a)  poprzez system PayPal:

         b)  poprzez zwykły przelew bankowy, na poniższe konto:

Tomasz Steifer
80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 43

Bank Millenium S.A.
nr. konta (PL) 15 1160 2202 0000 0000 2941 1419
(SWIFT: BIGBPLPW)

 O dokonanym zakupie prosimy poinformować pisząc pod adres steifer@vp.pl z dopiskiem w tytule: Zakup Bibliografii ze sklepu HISTORIAE. Po otrzymaniu informacji o wpłacie (od systemu PayPal lub elektronicznego potwierdzenia przelewu bankowego) w ciągu 6 godzin zostanie wysłany link do pobrania książki. Wszelkie ewentualne  problemy z zakupem prosimy zgłaszać na e-mail: steifer@vp.pl lub telefonicznie pod nr: +48 604-634-332
"Drzewo genealogiczne - zestaw klipartów 2.2"

Dostępne na rynku programy genealogiczne dają możliwość automatycznego generowania drzewa genealogicznego, często nawet o ciekawym wyglądzie, zawsze jednak drzewa mającego wygląd uproszczonego schematu lub jedynie genealogicznego diagramu. Żaden z owych programów nie tworzy klasycznych drzew genealogicznych np. w stylu XVII – XVIII wiecznych miedziorytów, które w piękny sposób wizualizują genealogię danego rodu (u podstawy faktycznego rysunku drzewa sytuując jego założyciela, a idąc do góry, wraz z rozrostem konarów i gałęzi, przedstawiając kolejne pokolenia jego potomków).


Powyżej drzewo genealogiczne rodu Kossaków wykonane z klipartów.
Kliknięcie na rysunek pozwoli wyświetlić jego powiększenie (plik ok. 3 MB w formacie JPG).

Program Drzewo genealogiczne zestaw klipartów 2.2”, autorstwa Tomasza Steifera i Jonna Roggenbucka, daje nam właśnie możliwości tworzenia takich klasycznych drzew genealogicznych, zarówno w formie rodowodu, jak i wywodu przodków. Drzewo genealogiczne budujemy własnoręcznie (program nie generuje samodzielnie drzew), korzystając z gotowych ponad 400 elementów graficznych – tzw. klipartów (zapisanych w plikach formatu PNG). Własnoręczny dobór i ułożenie poszczególnych elementów drzewa, pozwala na zbudowanie go ściśle wg indywidualnych założeń technicznych i estetycznych. Osobiście decydujemy o wielkości całego rysunku, jak i wielkości jego poszczególnych elementów; ustalamy wygląd pnia, ilość i kierunki rozchodzenia się konarów i gałęzi, a nawet drobnych gałązek i grup liści. Drzewo można wykonać w tonacji jesiennej lub gęsto je uliścić. Wybieramy także rodzaj i usytuowanie kartuszy oraz wypełniamy je ustalonymi przez nas danymi osobowymi, mając do wyboru 11 wolnolicencyjnych, dostosowanych do drzew genealogicznych czcionek, dostarczonych razem z klipartami (możliwe są także inne czcionki zainstalowane na naszym komputerze). W zależności od liczby pokoleń, osób w poszczególnym pokoleniu, rozrodzeniu poszczególnych osób, a także rodzaju i różnorodności genealogicznych relacji pomiędzy osobami, drzewo może przybrać bardzo różnorodne kształty. Możemy na nie wprowadzić jedynie kilkunastu najważniejszych przedstawicieli rodziny, jak też zaludnić je kilkudziesięcioma, a nawet kilkoma setkami osób (przy starego typu komputerach z małą ilością pamięci RAM, kilkusetosobowe drzewa mogą jednak powodować zawieszanie się systemu).

Powyżej przykład wywodu przodków wykonany z klipartów.

Zbudowane drzewo możemy upiększyć drugoplanowym tłem w postaci wybranego pejzażu (np. morski, nizinny, górski, wiejski), zaś bliższy plan np. postumentem z ogólnymi informacjami o rodzinie, herbami rodowymi, czy też swoistymi panopliami symbolizującymi grupy społeczne, z których wywodziły się osoby przedstawione na drzewie. Istnieje także możliwość dołączenia zdjęć poszczególnych osób w specjalnych do tego celu ramkach. Sporządzone drzewo można zapisać w plikach o rożnych formatach graficznych. Do wielkoformatowego wydruku najlepiej eksportować do formatu: png i pdf, zaś do zamieszczenia na stronach internetowych wystarczą formaty: jpg, bmp i tiff.Powyżej drzewo genealogiczne rodu Kiedrowskich wykonane z klipartów.


Wszystkie kliparty zostały wykonane na podstawie rysunków sporządzonych tuszem i piórkiem przez artystę plastyka, także genealoga i heraldyka, Tomasza Steifera. Większość z rysunków są jego autorskimi pomysły, część zaś to autorskie przeróbki wczesnonowożytnych grafik. Artystyczność i oryginalność klipartów potwierdza załączany do nich certyfikat autentyczności dzieła sztuki.

Drzewo z klipartów możemy budować zarówno w dostarczanym wraz z klipartami bardzo prostym w obsłudze programie DIA ver. 0.97 (wolnolicencyjny program autorstwa Alexandra Larssona, działa pod Windows: 2000, NT, XP, Vista), jak też profesjonalnych programach graficznych, np. Corel Draw lub Adobe, a nawet Excelu.

Prócz programu DIA do klipartów dołączona została szczegółowa instrukcja (w formacie HTML oraz multimedialna w formacie WMV) oraz – jako dodatkowy bonus - zbiór ponad 150 kolorowych grafik heraldycznych (polskie i zachodnioeuropejskie herby szlacheckie oraz współcześnie rejestrowane herby obywatelskie).

Powyżej drzewo wywodu przodków wykonane z klipartów.

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną „Drzewo genealogiczne - zestaw klipartów 2.2”

Kompletny program można zakupić w:

a)  wersji na CD, dostarczanej Klientowi listem poleconym – cena 59 zł (w tym koszty przesyłki na terenie Polski)

b)  wersji spakowanej programem 7 ZIP, udostępnianej do własnorecznego ściągnięcia (ok.150 MB) przez Kupującego ze wskazanego przez e-mailem linku – cena 49 zł (brak kosztów przesyłki i płyty CD).
Wpłatę można także dokonać na konto bankowe nr. (PL) 15 1160 2202 0000 0000 2941 1419
Bank Millenium S.A. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, SWIFT: BIGBPLPW; 
właściciel konta: Tomasz Steifer, 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 43.
W przypadku wysyłki Pocztą Polską i uiszczenia należności za pobraniem - cena 76 zł. 

Niezależnie od wybranej formy wpłaty i opcji dostarczenia klipartów, o dokonanym zakupie prosimy poinformować pisząc pod adres steifer@vp.pl z dopiskiem w tytule: Zakup klipartów ze sklepu HISTORIAE.